Novosti

Novosti
Pored konstantnog ulaganja u ljude Konvar danas poseduje i najsavremeniju mehanizaciju za realizaciju najrazličitijih projekata. Svo to višegodišnje ulaganje omogućilo je da danas pored laboratorije Konvar pruža usluge u gasu i gasnoj tehnici, termotehnici i termoenergetici, građevini i podbušivanju.
Objavljeno u Novosti
Stalnim razvijanjem i proširenjem delatnosti javlja se potreba za nabavkom mašina i opreme. Svake godine kompanija ulaže u modernizaciju mehanizacije nabavkom novih savremenih mašina vodećih svetskih proizvođača. Tako smo i 2016-tu godinu završili sa možda najvećim ulaganjem do sad.
Objavljeno u Novosti

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Bonitet AAA 

Konvar d.o.o. Beograd