Reference

Lista referenci

R.br. Naručilac Objekat Godina
1 PROMONT GROUP d.o.o. Novi Sad Izgradnja distributivnog gasovoda srednjeg pritiska na području opština Arilje i Ivanjica 2017
2 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE– Beograd Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV Rekonstrukcija toplovoda preko mosta Gazela 2017
3 MILLENNIUM TEAM DOO Radiografska kontrola zavarenih spojeva na spoljašnjim toplovodnim i gasnim instalacijama u okviru projekta Beograd na vodi 2017
4 JKP GRADSKA TOPLANA Niš Radiografsko ispitivanje sučeono zavarenih spojeva 2017
5 MO-Vojne pošte 2977 Beograd Zamena toplovoda-parovoda u kasarni „General Jovan Mišković“ u Beogradu 2017
6 BS BLOK 41a d.o.o. Beograd Izmeštanje gradske gasovodne mreže na Mirijevu 2017
7 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE– Beograd Izgradnja distributivne toplovodne mreže duž Banatske ulice 2017
8 JP JEDINSTVO Kladovo Izvođenje radova na spoljnom razvodu termotehničkih instalacija 2017
9 DM INVEST d.o.o. Smederevska Palanka Izgradnja čeličnog gasovoda oznake GM 05-03/1 2017
10 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Mašinski i građevinski radovi na zameni magistralnog cevovoda u ulici 6. Lička divizija 2017
11 JKP Beogradske elektrane – Beograd Izgradnja distributivne toplovodne mreže za gašenje KO Nade Naumović 2017
12 MILLENNIUM TEAM DOO Radiografska kontrola zavarenih spojeva i ispitivanje poroznosti izolacije 2017
13 TEKGAS d.o.o.Kruševac Izvođenje radova na gasifikaciji grada Kruševca – razvodni gradski gasovod srednjeg pritiska „SEVER“ 2017
14 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Radiografska kontrola zavarenih spojeva – Požarevac 2017
15 ELITA-COP d.o.o. Zemun Izvođenje mašinsko-montažnih radova na toplovodu i čeličnom i polietilenskom gasovodu sa isporukom materijala – Beograd na vodi 2017
16 JUGOTRADE DOO Beograd Izvođenje radova HDD podbušivanje sa uvlačenjem cevi, na izgradnji distributivne mreže na području opština Braničevskog okruga 2017
17 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Radovi na izradi toplovoda duž ulice Radoja Dakića u Zemunu – Grana 2 2017
18 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Radovi na zameni toplovodne mreže u ulicama Kraljice Katarine, Ulice Beogradskog bataljona i Žarkovačke ulice 2017
19 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Radiografska kontrola zavarenih spojeva 2017
20 AIRPORT GARDEN d.o.o. Beograd Izmeštanje gradske gasovodne mreže na Novom Beogradu 2017
21 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Zamena toplovoda duž ulice Pere Todorovića 2017
22 JKP SRBIJAGAS Novi Sad Radiografska kontrola zavarenih spojeva 2016
23 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Zamena postojećeg toplovoda u krugu Beogradske industrije piva- BIP 2016
24 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Intervencije na sanaciji toplovoda sektora Cerak 2016
25 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Izgradnja toplovodne mreže za priključenje objekata Bojanska br. 13 i Dragana Rakića bb 2016
26 AD AERODROM NIKOLA TESLA Beograd Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg toplovoda i izgradnji nove grane toplovoda 2016
27 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Izgradnja toplovodne mreže za priključenje objekata Bačvanska 21 i Rada Neimara 11-13 2016
28 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Izgradnja TS na lokaciji: Izgradnja primarnog voda i TPS za lokaciju Đura Jakšić 1 2016
29 JKP GRADSKA TOPLANA – Kruševac Mašinski radovi na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda DN 500 2016
30 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Izgradnja primarnog voda i dogradnja TPS za lokaciju Beobanka Požarevac 2016
31 JUGOTRADE d.o.o. Beograd Izgradnja gasovoda-Braničevski okrug 2016
32 JP za podzemnu eksploataciju uglja Resavica Iskop i demontaža toplovoda u Resavici u ul. 6. avgusta 2016
33 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Izgradnja toplovoda za gašenje KO Stjepana Filipovića 2016
34 JUGOTRADE DOO Beograd HDD podbušivanje u zemljištu I, II i III kategorije sa uvlačenjem cevi, na izgradnji distributivne gasovodne mreže na području opština Braničevskog okruga 2016
35 COSTRUZIONE d.o.o. Beograd Izmeštanje gradske gasovodne mreže na Zvezdari, u Beogradu 2016
36 TERMO PLUS d.o.o. Beograd Rekonstrukcija magistralnog toplovoda M2 TO Zemun - gornji grad 2016
37 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Zamena svih spoljnih cevovoda stabilnog sistema za gašenje rezervoara na TO Konjarnik 2016
38 JKP GORNJI MILANOVAC - Gornji Milanovac Sanacija dela toplovoda u Železničkoj ulici 2016
39 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Izvođenje radova i isporuka oprema za izgradnju toplovoda za gašenje kotlarnica u području Prokopu 2016
40 JP za distribuciju toplotne energije TOPLIFIKACIJA Lazarevac Radiografska kontrola zavarenih spojeva 2016
41 MILLENNIUM TEAM DOO Radiografski radovi na polaganju mreže gasovoda u opštini Zemun 2016
42 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Radiografska kontrola zavarenih spojeva 2016
43 JP za distribuciju prirodnog gasa SREM-GAS Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova na izmeštanju gasovoda 2016
44 JKP GRADSKA TOPLANA – Kruševac Zavarivanje oštećenja predizolovanog i kanalskog toplovoda i instalacije toplotnih podstanica 2016
45 Republika Srbija – Ministarstvo odbrane Radiografsko snimanje zavarenih spojeva na cevovodu 2016
46 KryoGas d.o.o. Beograd Izgradnja priključnog gasovoda 2016
47 TEKGAS d.o.o. Kruševac Gasifikacija grada Kruševca 2015
48 TERMO PLUS d.o.o. Beograd Rekonstrukcija vrelovoda u bloku Milana Simovića od broja 6 do OŠ „Sonja Marinković“ u Novom Sadu 2015
49 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Izvođenje radova na zameni hlađenja omotača rezervoara P-1 na TO Voždovac 2015
50 JP za distribuciju toplotne energije TOPLIFIKACIJA Lazarevac Izvođenje mašinsko-montažnih radova Partija 2. linija Pere Erjaveca I7-110 – Severna magistrala 2015
51 JP za distribuciju toplotne energije TOPLIFIKACIJA Lazarevac Izvođenje mašinsko-montažnih radova Partija 3. Druga faza ogranka „Svetog Save 2“ (ul. Zagorke Dragović) – Severna magistrala 2015
52 JP za distribuciju toplotne energije TOPLIFIKACIJA Lazarevac Izvođenje mašinsko-montažnih radova Partija 1. Mreža primarnog razvoda ogranka iz Š4 i Š8 na Centralnoj magistrali (ul. Nikole Vujačića) 2015
53 NAFTAGAS-Tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin Radiografska kontrola zavarenih spojeva 2015
54 MILLENNIUM TEAM DOO Izvođenje mašinskih i elektro radova na izgradnji distributivne gasne mreže u Rakovici 2015
55 MILLENNIUM TEAM DOO Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na izgradnji distributivne gasne mreže u Grockoj 2015
56 RIBNJACI MOSTONGA d.o.o. Bač Izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka na projektu „ Revitalizacija jezera T2-2“ 2015
57 JP JEDINSTVO Kladovo Zamena toplovodne mreže 2015
58 JP SRBIJAGAS Novi Sad Kontrola zavarenih spojeva radiografijom i penetrantima 2015
59 REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSVO ODBRANE-Vojnograđevinska ustanova „Beograd“ Radiografsko snimanje 2015
60 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Radovi na izgradnji TS na lokaciji: TPS Crnogorska 2015
61 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Radovi na izgradnji TS na lokaciji: TPS „3/60 M3 „Sopot „ u Požarevcu 2015
62 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Radovi na izgradnji TS na lokaciji: Sinđelićeva TPS 21/64+10/64 u Požarevcu 2015
63 TERMO PLUS d.o.o. Beograd Toplovod Svetog Nikola-Beograd 2015
64 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Rekonstrukcija toplovoda i toplovodnih priključaka za objekte: Blok 11c, Bogdana Žerajića br. 30, Učitelja Dragutina Prokića br. 5, OŠ Franc Prešern 2015
65 REPUBLIKA SRBIJE-MINISTARSVO ODBRANE-Vojne pošte 2977 Beograd Zamena toplovoda od KN-27 do KN-3 (ŠCV) u kasarni „General Jovan Mišković“ u Beogradu 2015
66 TERMOPRODUKT KOMPANI d.o.o. Beograd Izvođenje radova na izgradnji toplovodnog priključka za stambeno-poslovni objekat u bloku 41 2015
67 Ministarstvo Odbrane-Vojska Srbije, Vojna pošta 1423 Sombor Zamena termotehničke izolacije 2015
68 TERMOPRODUKT KOMPANI d.o.o. Beograd Izvođenje radova na izgradnji toplovodnog priključka za stambeno-poslovni objekat u bloku 41 2015
69 UMKA DOO – Umka Isporuka i montaža opreme za proširenje gasne linije u okviru pogona proizvodnje fabrike katona Umka 2015
70 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Hitne intervencije na sanaciji toplovoda sektora Konjarnik 2015
71 UNOPS Rekonstrukcija toplovoda u krugu bolnice Jagodina 2015
72 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Izgradnja toplovodnog priključka za poslovno-stambeni objekat u Bloku 41 2015
73 TERMO PLUS d.o.o. Beograd Izgradnja toplovodne mreže za gašenje kotlarnice Veljka Dugoševića u Beogradu 2015
74 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Sanacija predizolovanog toplovoda u Radničkoj ulici od komore KO3 do šahte Š1 2015
75 PRIMAR CO d.o.o. Beograd Radovi na montaži predizolovanog toplovoda i predizolovanih vodova hladne vode na objektu Kliničkog centra u Nišu. 2015
76 JKP GREJANJE Pančevo Radiografsko snimanje zavara na gasnim rampama 2015
77 ENERGETIKA JKP Trstenik Izvođenje mašinskih radova na povezivanju toplovoda DN 250/400 za EGKC „Zapad“ u Trsteniku 2014
78 JUGOTRADE d.o.o. Beograd Izvođenje građevinskih radova na ukrštanju stare Mlave V2A i podbušivanje reke Mlave i Stare Mlave 2014
79 TERMO PLUS d.o.o. Beograd Izgradnja toplovodne mreže  do potrošača kotlarnice Vojne akademije i Neznanog junaka u Beogradu 2014
80 DELTA INŽENJERING d.o.o. Novi Beograd Rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata u kompleksu Bambi u RJ Požarevac 2014
81 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Radiografska kontrola zavarenih spojeva na toplifikacionom sistemu grada Požarevca 2014
82 MILLENNIUM TEAM DOO Radovi na radiografskoj kontroli zavarenih spojeva i ispitivanje izolacije gasovoda na elktroprobojnost na gasovodu u opštini Grocka 2014
83 OPŠTINA TRSTENIK Izvođenje radova na izradnji toplovoda 2014
84 GORAN INVEST BG d.o.o. Beograd Izmeštanje gradske gasovodne mreže u Malom Mokrom Lugu u Beogradu 2014
85 ENERGOTEHNIKA –JUŽNA BAČKA d.o.o. Novi Sad Zavarivanje cevovoda u Velikim Crljenima 2014
86 TEKGAS d.o.o. Kruševac Izvođenje građevinskih i mašinskih radova na izgradnji gradske gasovodne mreže 2014
87 TERMOPRODUKT KOMPANI d.o.o. Beograd Montaža čeličnog predizolovanog toplovoda u ulici Vojvode Stepe 2014
88 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Dogradnja stabilnog sistema za gašenje požara TO Novi Beograd 2014
89 TERMOPRODUKT KOMPANI d.o.o. Beograd Radiografska kontrola zavarenih spojeva i vizuelno-dimenziona kontrola čeličnog predizolovanog toplovoda u ulici Vojvode Stepe 2014
90 TETRA PAK PRODUCTION d.o.o. Beograd Izmeštanje dela gradskog distributivnog gasovoda Srbijagasa na katastarskoj parceli broj: 50054/1 KO Gornji Milanovac 2014
91 JUGOROSGAS AD Beograd Zamena oštećenog izolacionog komada DN500 ANSI400 na gasovodu MG-09 u zoni PPS Pojate 2014
92 DELTA INŽENJERING DOO Novi Beogad Izvođenje mašinskih radova na ospobljavanju cevovoda za manipulaciju goriva na trasi tunel-šaht Š1a u Ledincima (III faza) 2014
93 LEVEL d.o.o. Niš Izvođenje mašinskih radova – faza IV u Jagodini 2014
94 JP GAS-RUMA Izvođenje mašinskih, građevinskih, elektro, geodetskih i radova katodne zaštite na izgradnji gasovoda radne zone „Rumska petlja“ sa MRS-om 2014
95 ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA d.o.o. Novi Sad Radiografska kontrola zavarenih spojeva na razvodu gasa na objektu centralne kuhinje Radosno detinjstvo u Novom Sadu 2014
96 JUGOTRADE DOO Beograd Izvođenje mašinskih radova na spajanju polietilenskog gasovoda čeličnim cevima na prelazu preko mosta „ Resavčina“ u Živici 2013
97 JUGOTRADE DOO Beograd Izvođenje mašinskih radova na spajanju polietilenskog gasovoda čeličnim cevima na prelazu preko mosta u Nabrđu 2013
98 ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA d.o.o. Novi Sad Radiografska kontrola zavarenih spojeva i ispitivanje izolacije na elektroprobojnost i vizuelno-dimenziona kontrola na cevovodu na izgradnji gasovoda od TNG Elemir do Rus-6 i Rus -10 2013
99 JUGOTRADE DOO Beograd Izvođenje građevinskih i mašinskih radova na izgradnji gasovodne mreže srednjeg pritiska – severni gasovod oznake GM 08-05/1; deonice GMRS-PŠ1 i PŠ1-MRS Brežane 2013
100 ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA d.o.o. Novi Sad Izgradnja primarnog voda prečnika DN 250 i TPS dečijeg vrtića MZ „Čačalica“ TPS 8/76-1 2013
101 PETROL LPG d.o.o. Izvođenje bravarsko-zavarivačkih radova i radiografske kontrole na objektu Skladište TNG u Smederevu 2013
102 Institut za vodoprivredu JAROSLAV ČERNI AD Beograd Rekonstrukcija toplovoda 2013
103 ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA d.o.o. Novi Sad Radiografska kontrola zavarenih spojeva i ispitivanje izolacije na elektroprobojnost na izgradnji gasovoda od SS-I Velebit do MG-07 2013
104 AD AERODROM NIKOLA TESLA Beograd Izgradnja nove trase toplovoda 2013
105 JUGOROSGAS AD Beograd Izgradnja razvodnog gasovoda RG 11-02 na teritoriji grada Leskovca od GRČ Leskovca do podzemne slavine uz GMRS Vlasotince 2013
106 JP za distribuciju toplotne energije TOPLIFIKACIJA Lazarevac Izvođenje mašinsko montažnih radova na izgradnji ogranka „Centar“ I faza 2013
107 AD PUTEVI ČAČAK – Čačak Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja – faza IV - Kruševac 2013
108 PZP ZAJEČAR AD Zaječar Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja – faza IV – Leskovac 2013
109 JP SRBIJAGAS Novi Sad Radiografsko snimanje i kontrola zavarenih spojeva penetrantima 2013
110 MILLENNIUM TEAM DOO Izvođenje građevinskih radova na izgradnji distributivne gasne mreže u Smederevu 2013
111 JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja 2013
112 JUGOTRADE DOO Beograd Spajanje gasovoda od PPŠ do MRS na teritoriji opštine Bač 2013
113 Institut za ortopedsko-hiruške bolesti „ Banjica“ Izvođenje radova u cilju stvaranja uslova za priključenje objekta IOHBB na gasnu mrežu – JN 56/2013- 2013
114 JP TOPLIFIKACIJA Požarevac Radiografska kontrola zavarenih spojeva 2013
115 JP za distribuciju toplotne energije TOPLIFIKACIJA Lazarevac Mašinsko montažni radovi na sanaciji stare severne magistrale 2013
116 JUGOTRADE DOO Beograd Izgradnja dovodnog čeličnog gasovoda srednjeg pritiska za MRS BNS Bač 2013
117 JKP GREJANJE Pančevo Radiografsko snimanje varova 2013
118 MILLENNIUM TEAM DOO Radiografska kontrola zavarenih spojeva i ispitivanje izolacije gasovoda na elektroprobojnost u Kragujevcu 2013
119 MILLENNIUM TEAM DOO Radiografska kontrola zavarenih spojeva i ispitivanje izolacije gasovoda na elektroprobojnost 2013
120 MILLENNIUM TEAM DOO Izvođenje mašinskih radova na izgradnji distributivne mreže u Smederevu 2013
121 TELEGROUP DOO Beograd Izgradnja dela distributivne gasovodne mreže od GMRS „Vlasotince“ do MRS „Mladost-Rad“ u Vlasotincu 2013
122 JP TOPLIFIKACIJA - Požarevac Radiografska kontrola zavarenih spojeva 2012
123 DELTA INŽENJERING Beograd Radovi na izradi i izgradnji objekta MRS FAS 1, za potrebe Fiat automobili Srbija Kragujevac 2012
124 PROJEKTOMONTAŽA AD Izvođenje mašinskih radova na rekonstrukciji magistrale M2-Banjica 2012
125 MILLENNIUM TEAM DOO Izvođenje radova na montaži cevovoda u Kragujevcu 2012
126 MILLENNIUM TEAM DOO Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova na priključnom gasovodu i MRS Trayal u Kruševcu 2012
127 MILLENNIUM TEAM DOO Radiografska kontrola zavarenih spojeva i ispitivanje izolacije gasovoda na elektroprobojnost u Kragujevcu 2012

Konvar d.o.o.

Duštvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrulu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Stand Cert Bonitet AAA Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd