Izgradnja toplovoda

Rekonstrukcija magistralnog toplovoda M6 preko mosta Gazela


  • Gradilište: Rekonstrukcija magistralnog toplovoda M6 preko mosta Gazela
  • Vrsta projekta: Toplovod DN750/950
  • Godina izvođenja radova: 2018
  • Investitor:: JKP “Beogradske elektrane” u saradnji sa KFW Nema;kom razvojnom bankom i Ministarstvom energetike

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.   

Pratite nas i na društvenim mrežama

Konvar d.o.o. Beograd