Novosti

jan 2022

Konvar izvodi radove na izgradnji interkonektora MG10 između Srbije i Bugarske

Konvar izvodi radove na izgradnji interkonektora MG10 između Srbije i Bugarske

Izgradnja gasnog interkonektora MG10 između Srbije i Bugarske, na delu trase kroz našu zemlju, od Niša do državne granice kod Dimitrovgrada planirana je još 2015. godine i kao jedan od veoma značajnijih projekata koji će Srbiji obezbediti sigurno snabdevanje gasom Evropska unija ga je proglasila za jedan od prioriteta.

Njegova ukupna vrednost u Srbiji iznosi 75 miliona evra. 

Kao deo međunarodnog konzorcijuma Habau-Habau Hoch-Čelik-Konvar, Konvar će samostalno izvoditi radove na izgradnji dvosmernog gasovoda DN700/55bar, u dužini od 52km od ukupno 109km koliko je dugačka deonica kroz Srbiju sa pratećim objektima na tom delu. 

Rok za završetak radova je oktobar 2023godine kada će se preko ovog gasovoda odmah obezbediti kapacitet od 1,8 milijardi metara kubnih gasa godišnje.

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Bonitet AAA 

Konvar d.o.o. Beograd