Novosti

feb 2017

Noviteti u mehanizaciji

Noviteti u mehanizaciji

Dugo je u opisu delatnosti kojima se bavimo izvodjenje gradjevinskih radova ali ne i tako upečatljiva kao sada.

Nabavkom kiper kamiona MaN i Mercedes Sprinter, bagera Keys, Bobcat mini bagera i utovarivača podigli smo nivo usluga u ovoj delatnosti kako bi mogli da realizujemo  najrazličitije projekte iz naših deltanosti.

 

Od ove godine će i izvođenje mašinsko montažnih radova kada je potrebno izbeći prepreke skretanjem sa pravca cevi biti mnogo lakše sa mašinom za savijanjem cevi prečnika od 6’’-24’’.

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Bonitet AAA Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd