Novosti

dec 2016

Horizontalno podbušivanje

Horizontalno podbušivanje

JT25 je dirigovani podbušivač u osnovi namenjen za instalaciju podzemnih kablova i cevi na udaljenosti i do 350m u zavisnosti od konfiguracije terena.

Mašina ovog tipa sa podjednakim uspehom savladava podloge poput zemlje, peska, šljunka, sitnog kamena… Raznolikost bušenja se ogleda i u različitosti izvršenih zadataka koji su savladani paraboličnim, krivolinijskim ili ravnim bušenjem.

Uspeh je veći što prilikom izvođenja radova u zoni mnogih podzemnih instalacija, savesnom pripremom i dobrom organizacijom nismo imali oštećenja podzemnih instalacija.

U prilog tome, analizirajući potrebe tržišta u toku je nabavka još jedne mašine istog proizvođača, tipa JT60 AT koja će sa svojim karakteristikama moći da odgovori još zahtevnijim zadacima i projektima.

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Bonitet AAA 

Konvar d.o.o. Beograd