Novosti

apr 2020

Izgradnja trasnportnog sistema za prenos toplotne energije od postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u Vinči do TO Konjarnik

Izgradnja trasnportnog sistema za prenos toplotne energije od postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u Vinči do TO Konjarnik

Sa ciljem proširenja svojih toplotnih kapaciteta i distributivne mreže TO Konjarnik i sa ciljem značajnog smanjenja troškova nabavke gasa  JKP “Beogradske Еlektrane“ su potpisale ugovor sa gradom Beogradom sa zadatkom da izgrade infrastrukturu za preuzimanje toplotne energije proizvedene u postrojenju za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u kompleksu sanitarne deponije koje će biti izgrađeno na gradskoj deponiji u Vinči.

Pored tehničkih i ekonomskih aspekata, ovaj projekat svojom tehnologijom za cilj ima i uređenje gradske deponije u Vinči, a samim tim i zaštitu životne sredine tog dela grada izgradnjom najmodernijeg postrojenja za preradu i iskorišćenje smeća i otpada sa deponije. Kao glavni izvođač ovog projekta od velikog značaja kompanija Konvar intenzivno radi na izgradnji prepumpne stanice PPS-1 Vinča kao i II faze transportnog toplovoda od deponije Vinča do Smederevskog puta.

U narednom periodu očekuje se i početak izgradnje I faze toplovoda duž Smederevskog puta kroz Mali Mokri Lug do TO Konjarnik i prepumpno izmenjivačke stanice PPiS Konjarnik. 

 

Opširnije na linku ovde

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.   

Pratite nas i na društvenim mrežama

Konvar d.o.o. Beograd