Novosti

apr 2019

Potpisan ugovor za rekonstrukciju toplovoda M-6 od izmenjivačke stanice do mosta Gazela sa DN600 na DN800 - I faza

Potpisan ugovor za rekonstrukciju toplovoda M-6 od izmenjivačke stanice do mosta Gazela sa DN600 na DN800 - I faza

Dugogodišnja saradnja sa JKP Beogradske Elektrane nastavlja se i 2019god. Konvar je potpisao ugovor za rekonstrukciju jednog od najvećih i najvažnijih distributivnih toplovoda M-6 koji spaja Toplanu Novi Beograd sa Starim gradom, a u budućnosti će toplotnom energijom snabdevati i Beograd na vodi.

Više o samom projektu rekonstrukciju toplovoda M-6 možete pogledati ovde

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Stand Cert Bonitet AAA Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd