Novosti

jul 2019

Potpisan ugovor za nastavak rekonstrukcije toplovoda M-6 od izmenjivačke stanice do mosta Gazela sa DN600 na DN800, II faza

Potpisan ugovor za nastavak rekonstrukcije toplovoda M-6 od izmenjivačke stanice do mosta Gazela sa DN600 na DN800, II faza

Nastavak radova na rekonstrukciji toplovoda M-6 čijom realizacijom će biti završena rekonstrukcija 3km starog kanalskog toplovoda, odnosno 6km čeličnih cevi DN600 će biti zamenjeno predizolovanim cevima prečnika DN800 što će Investitoru omogućiti sigurniju i efikasniju distribuciju toplotne energije ka centralnoj zoni grada Beograda, a korisnicima bolji kvalitet grejanja.

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Stand Cert Bonitet AAA Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd