Novosti

dec 2018

Proslava Nove godine

Proslava Nove godine

Tradicionalno na kraju svake poslovne godine trenutak je da se sumiraju rezultati. Godinama unazad Konvar sa uspehom niže rezultate koji svaku godinu čine još uspešnijom od prethodne, a za 2018.god. možemo zasigurno reći da je najuspešnija do sada. Rezultati su zasluga tima, a u svakom timu ima pojedinaca koji su se svojim radom i zalaganjem istakli i ovu priliku koristimo da dodelimo i zahvalnice za “Radnika godine”.

Izuzetno motivisani nastavićemo da se razvijamo sa tržištem, marljivo i profesionalno radimo, da se usavršavamo i ulažemo u mehanizaciju, a sve sa imperativom očuvanja kvaliteta i podizanja nivoa usluge na viši nivo kako bi znali i umeli da odgovorimo svim zahtevima naših saradnika, partnera i budućih Investitora.

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.   

Pratite nas i na društvenim mrežama

Konvar d.o.o. Beograd