Novosti

mar 2017

Horizontalno dirigovano podbušivanje

Horizontalno dirigovano podbušivanje

Nakon mašine američkog proizvođača Ditch Witch tipa JT25 u naš građevinski sektor stigla je nova mašina istog proizvođača tipa JT60 AT. Kao prva iz te kategorije na ovim prostorima JT60 AT pruža novi spektar mogućnosti.

Namenjena je za sve vrste terena i to zemlju, pesak, šljunak, a svojim karakteristikama posebno se ističe bušenjem krupnog kamena i komaktnih stena.

U osnovi namenjen je za instalaciju podzemnih kablova i cevi na udaljenosti do 400m i prečnika cevi koji se uvlači do Ø1200mm sa dubinama bušotine i preko 20m.

Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Bonitet AAA 

Konvar d.o.o. Beograd