Aktuelni projekti

Transportni gasovod od planirane merne stanice МС-3 na magistralnom gasovodu (interkonketoru) granica Bugarske – granica Mađarske do veze sa transportnim sistemom JP „Srbijagas“


Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Bonitet AAA 

Konvar d.o.o. Beograd