News

News - Konvar.rs

Uspešan završetak poslovne 2019god. Konvar je tradicionalno proslavio sa svojim zaposlenima, njihovim porodicama i poslovnim saradnicima. Ovogodišnja proslava ima još veći značaj jer je 2019.god. pored odličnih rezultata obeležila i 15god. postojanja Konvar-a.
Konvar, as a socially responsible company aware of the day-to-day problems faced by healthcare institutions in Serbia, and in order to improve the conditions of stay of premature infants at the Institute of Neonatology in Belgrade, Konvar donated equipment worth 1.8 million dinars to this institution, consisting of a C2000 incubator and a transcutaneous bilirubinometer manufactured by Dräger Medical.
Sa svojom HDD tehnologijom i mehanizacijom Konvar već dokazano, uspešno realizuje podbušenja i provlačenje zaštitnih i radnih cevi u svim kategorijama zemljišta.
Pored konstantnog ulaganja u ljude Konvar danas poseduje i najsavremeniju mehanizaciju za realizaciju najrazličitijih projekata. Svo to višegodišnje ulaganje omogućilo je da danas pored laboratorije Konvar pruža usluge u gasu i gasnoj tehnici, termotehnici i termoenergetici, građevini i podbušivanju.
Nastavak radova na rekonstrukciji toplovoda M-6 čijom realizacijom će biti završena rekonstrukcija 3km starog kanalskog toplovoda, odnosno 6km čeličnih cevi DN600 će biti zamenjeno predizolovanim cevima prečnika DN800 što će Investitoru omogućiti sigurniju i efikasniju distribuciju toplotne energije ka centralnoj zoni grada Beograda, a korisnicima bolji kvalitet grejanja.
The program implemented by PUC Belgrade Power Plants in recent years to shut down boiler plants that use fuel oil in their work and thus seriously pollute it is certainly of great importance for the cleaner air of central city areas.
Nastavak radova na gasifikaciji Braničevskog okruga i Ivanjice i ove godine počeli su sa prvim danima građevinske sezone. S obzirom na dužine trase cevovoda, raznovrsnost prečnika cevi, kompleksne strukture zemljišta i uslova izvođenja radova ovi projekti gasifikacije svrstavaju se u jedne od najzahtevnijih višegodišnjih projekata koje Konvar uspešno privodi kraju.
Dugogodišnja saradnja sa JKP Beogradske Elektrane nastavlja se i 2019god. Konvar je potpisao ugovor za rekonstrukciju jednog od najvećih i najvažnijih distributivnih toplovoda M-6 koji spaja Toplanu Novi Beograd sa Starim gradom, a u budućnosti će toplotnom energijom snabdevati i Beograd na vodi.

Konvar d.o.o.

Society for the design, manufacture, service, quality control and engineering.


ATS sertifikatStand Cert Zavod za zavarivanje

Konvar d.o.o. Beograd