Odštampajte ovu stranicu
okt 2020

Transportni gasovod od planirane merne stanice МС-3 na magistralnom gasovodu (interkonketoru) granica Bugarske – granica Mađarske do veze sa transportnim sistemom JP „Srbijagas“

Transportni gasovod od planirane merne stanice МС-3 na magistralnom gasovodu (interkonketoru) granica Bugarske – granica Mađarske do veze sa transportnim sistemom JP „Srbijagas“

Značaj razvoja sistema gasifikacije ogleda se u sigurnom, kvalitetnom i redovnom snabdevanju potrošača, kao i stvaranju uslova za pouzdan i bezbedan rad energetskih sistema. Na lokaciji glavnog razvodnog čvora (GRČ) Pančevo Konvar je započeo radove na izgradnji prijemne i otpremne čistačke stanice i transportnog gasovoda DN500 u dužini od 10km koji će povezivati mernu stanicu MS-3 na magistralnom gasovodu (interkonektoru) sa transportnim sistemom Srbija gas-a.

Više o projektu