Laboratorija za ispitivanje

 

Preduzeće "Konvar" je dobilo sertifikat o akreditaciji laboratorije za ispitivanje od Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO / IEC 17025:2006 za poslove za ispitivanje metalnih materijala, zavarenih spojeva, čeličnih odlivaka, gasovoda i gasne instalacije.

U laboratoriji se koriste sledeće metode za ispitivanje:

 

  Vizuelni pregled

Vizuelni pregledPre bilo koje druge metode ispitivanja zavarenog spoja primjenjuje se vizualna kontrola (VT). Ta metoda ispitivanja relativno je jeftina, ne oduzima puno vremena, a može dati vrlo korisne informacije kako o kvaliteti zavarenih spojeva, tako i o potrebi ispitivanja nekom drugom metodom. Za pomoć kod vizuelnog pregleda u skučenim i nepristupačnim delovima konstrukcije upotrebljava se različita oprema (kamere, endoskopi, ogledala, lupe itd.).

  Penetrantsko ispitivanje

Penetranti Penetrantsko ispitivanje (PT) ili ispitivanje penetrantima je metoda koja se često primjenjuje kod provere zavarenih spojeva na konstrukcijama, ova metoda otkriva površinske nepravilnosti zavarenog spoja. Na prethodno očišćenu i odmašćenu površinu nanosi se penetrant (obično crvene boje). Nakon penetriranja u eventualnu pukotinu uklanja se penetrant na odgovarajući način (vodom, suvom krpom). Nakon sušenja površine nanosi se razvijač (obično je bele boje), koji izvlači penetrant iz pukotine, pa je na beloj površini lima lako uočljiva crvena indikacija od penetranta iz pukotine.

  Magnetno ispitivanje

Magnetno ispitivanjeMagnetna kontrola kvalitete (MT) koristi se za otkrivanje površinskih i podpovršinskih grešaka (približno do dubine 6 mm) kod feromagnetičnih materijala. Zasniva se na principu magnetne indukcije. Ispitivani deo se namagnetiše. Fino usitnjene čestice gvožđa prevučene obojenim pigmentom se nanose na ispitivanu površinu. Privučene delovanjem magnetnog fluksa diskontinuiteta, čestice se nagomilavaju i obrazuju indikaciju direktno iznad diskontinuiteta. Ova indikacija je vizuelno uočljiva pod odgovarajućim svetlosnim uslovima. Ova magnetna metoda ispitivanja kvalitete je jeftina i brza, ali ima ograničenje s obzirom na neferomagnetične materijale, greške duboko ispod površine, te nemogućnost određivanja dubine pukotine koja je otkrivena kod feromagnetičnih materijala.  Ultrazvučno ispitivanje

Vizuelni pregledUltrazvučna kontrola kvalitete (UT), spada u zapreminske metode, zasniva se na svojstvu ultrazvuka da se širi kroz homogene materijale i da se odbija na granici materijala različitih akustičkih osobina (otpornosti), odnosno od nehomogenosti (grešaka) u materijalu. Od izvora ultrazvuka šire se ultrazvučni talasi kroz materijal koji se kontroliše. Ako u materijalu postoji greška, iza nje će, zavisno od vrste greške, ultrazvučni talasi oslabiti ili se neće pojaviti (odbiju se od greške).

  Radiografsko ispitivanje

Vizuelni pregledRadiografska kontrola (RT) je zapreminska metoda ispitivanja materijala, koristi gama zrake (radioaktivni izotopi Ir-192 i Se-75) i X zrake (rendgen). Radiografska ispitivanja našla su veliku primenu kod utvrđivanja unutrašnjih defekata i uopšte nehomogenosti materijala. Ovo ispitivanje zasnovano je na sposobnosti gama i X zraka da prolaze kroz razne materijale. Prilikom prodiranja zraka kroz metale dolazi do njihove apsorpcije, tj. zraci slabe. Ovo slabljenje je manje ako zraci nailaze na greške i nehomogenosti, tj. tada je manja apsorpcija. Gama i X zraci ostavljaju trag na filmskoj emulziji (industrijske folije), na čemu se i zasniva radiografsko ispitivanje grešaka u unutrašnjosti materijala.

  Ultrazvučno merenje debljine

Vizuelni pregledUltrazvučno merenje debljine materijala (UdT), metoda koja omogućava lako i brzo merenje debljina materijala kada je pristup materijalu moguć samo sa jedne strane. Zasniva se na preciznom merenju vremena koje je potrebno da talas (generisan sa sonde) prodje kroz materijal i vrati se do sonde. Apratura koja se koristi za merenje debljine je ultrazvučni merač debljine sa sondama.

  Merenje tvrdoće materijala

Vizuelni pregledMetoda koja omogućava da se pomoću prenosnog uređaja za merenje tvrdoće materijala lako i jednostavno utvrdi tvrdoća materijala uz mogućnost prikaza rezultata u različitim jedinicama (Rokvel, Brinel, Vikers).

 

  Ispitivanje izolacije metodom elektroprobojnosti

Elektroprobojnost izolacije Metoda ispitivanja kvaliteta izolacije služi za ispitivanje kvaliteta izolacionog sloja nanetog na metalne površine koji služi kao zaštita od korozije. Kao pokazatelj kvaliteta nanetog sloja, u ovom slučaju služi njegova otpornost na elektroprobojnost prema zadatom naponu.


  Ispitivanje pritiskom gasovoda i gasnih instalacija

Ispitivanje pritiskom gasovoda i gasnih instalacija Metoda ispitivanja kojom se ispituju gasovodi i gasne instalacije, dizanjem na pritisak ispituje se nepropusnost kao i čvrstoća objekta.
  Metalografsko ispitivanje metodom replike

Metoda koja pomoću meatlografske replike daje otisak mikrostrukture materijala. Pregledom replike pomoću mikroskopa dolazi se do podataka o mikrostrukturi. Metalografska analiza može dati podatke o sastavu materijala, prethodnoj obradi i svojstvima, posebno:

  • veličinu kristalnog zrna
  • prisutne faze
  • hemijsku homogenost
  • raspodelu faza
  • deformacije strukture nastale nakon plastične deformacije materijala
  • određivanje pukotine i načina loma  
Konvar d.o.o.

Društvo za projektovanje, proizvodnju, usluge, kontrolu kvaliteta i inženjering.  

ATS sertifikat Bonitet AAA 

Konvar d.o.o. Beograd